Σύνδρομο υπερπροπόνησης

Με το αθλητικό κινημα να αυξάνεται εκθετικά πολλές φορές η διάθεση του αθλητή για γρήγορα αποτελέσματα και ο λάθος, χωρίς γνώση, περιοδισμός και η μη μοντελοποίηση μιας δομημένης προπόνησης, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση. Η προπονητική διαδικασία είναι τόσο σύνθετη καθώς περιέχει μοντέλα περιοδισμού, μακρόκυκλου, μεσόκυκλου και μικρόκυκλου, φορμάρισμα, περιόδους φόρτου και έντασης και όλα τα παραπάνω έχουν πληθώρα υποκατηγοριών και μεθόδων προσαρμογής σε ένα προγραμματισμό.
Υπερπροπόνηση

Έτσι κάποιοι δρομείς, ποδηλάτες κολυμβητές κτλ μπορεί  να οδηγηθούν σε σύνδρομα υπερπροπόνησης. Τι ακριβώς είναι αυτό;

'' Η υπέρμετρη σε όγκο και ένταση προπόνηση που ξεπερνά τα όρια των βιολογικών προσαρμογών, οδηγεί στο σύνδρομο της υπερπροπόνησης που χαρακτηρίζεται κυρίως από απότομη χειροτέρευση της αθλητικής απόδοσης, χρόνια υπερκόπωση και κατάρρευση των μηχανισμών προσαρμογής''

Τα συμπτώματα της υπερπροπόνησης είναι: 

 • Παρατεταμένη περίοδος αποκατάστασης μετά από προπόνηση
 • Αυξημένη καρδιακή συχνότητα και αρτηριακή πίεση κατά την ηρεμία
 • Αίσθηση απώλειας μυικής δύναμης και νευρομυικού συντονισμού
 • Αίσθηση μυικόυ άλγους
 • Αυξημένη ευπάθεια σε λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
 • Απώλεια όρεξης, απώλεια σωματικού βάρους και διαταραχές στον ύπνο. 
 • Τραυματισμοί υπέρχρησης
 • Μεταβολές στη ψυχολογία του αθλητή

 Δείκτες του συνδρόμου

 • Ενζυματικοί δείκτες: Αυξημένη κρεατινική κινάση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα
 • Μεταβολικοί δείκτες: Αύξηση της κατανάλωσης οξυγόνου σε υπομέγιστες εντάσεις
 • Ηλεκτροκαρδιογραφικός δείκτης: Αναστροφή του επάρματος Τ 

Όλα τα παραπάνω έχουν σοβαρές επιπτώσεις προς την απόδοση αλλά και τη γενικότερη υγεία του αθλητή. 

Να θυμάστε ότι η προπόνηση πρέπει να είναι μία ''έξυπνα'' σχεδιασμένη διαδικασία επιστημονικά καταρτισμένη για να οδηγηθείτε στη καλύτερη δυνατή επίδοση. 

 

Μύρκος Γ. Άρης

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

M.Sc. Μεγιστοποίηση Αθλητικής Απόδοσης

Υποψήφιος Διδάκτωρ Δημοκριτείου Π.Θ.

 

Site: www.sciencetraining.gr

Mobile: 6939641647

Fb page: sciencetraining.gr

  OK υπενθύμιση κωδικού μέλους
  OK
OK