Πρωτεινοσύνθεση σε αθλητές

Αύξηση σύνθεσης της μυικής πρωτείνης σε αθλητές συνεπάγεται αύξηση της μυικής τους μάζας για ορισμένα αθλήματα αυτό συνεπάγεται με αύξηση της απόδοσης. Για αυτό το λόγο επιστήμονες έχουν συστηματικά διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους προάγεται η πρωτεινοσύνθεση στους μύες των αθλητών. Τρεις είναι οι τρόποι αυτοί:
Μηχανισμός πρωτεινοσύνθεσης
  • Προπόνηση αντίστασης: Η πρωταρχική προσαρμογή που προκαλεί η προπόνηση αντιστάσεων είναι η αύξηση της σύνθεσης των μυοινιδίων και η υπερτροφία του μυός.
  • Χορήγηση αμινοξέων: Η υπεραμινοξαιμία διεγείρει την σύνθεση των συσταλτικών πρωτεινών στους μύες προμηθεύοντας αφενός το υπόστρωμα και αφετέρου δρώντας ως ρυθμιστικός παράγοντας στη σύνθεση αυτή. Σημαντικό όμως ρόλο παίζει και η ροή του αίματος με την οποία προάγεται η μεταφορά αμινοξέων στους μύες.
  • Ινσουλίνη: Η υπερινσουλιναιμία διεγείρει επίσης τη σύνθεση πρωτεινών αυξάνοντας την μεταφορά επιλεγμένων αμινοξέων στους μύες. Τα επίπεδα της ινσουλίνης αυξάνονται με την χορήγηση υδατανθράκων.

 

Όπως αντιλαμβάνεστε για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή πρωτεινοσύνθεση στους μύες ιδανικό θα ήταν να συνδυαστούν όλα τα παραπάνω με απώτερο σκοπό την μυική υπερτροφία των μυών. Χαρακτηριστικά σε έρευνα του Ramnussen και συν. (2000) χορηγήθηκαν 6 γραμμάρια αμινοξέων και 35 γραμμάρια υδατανθράκων μετά από μια προπόνηση αντιστάσεων (βάρη). Τα ευρήματα που προέκυψαν από την βιοχημική ανάλυση έδειξαν ότι ο συνδυασμός των 3 παραπάνω παραγόντων προκάλεσε αύξηση της πρωτεινοσύνθεσης κατά 400%. Προφανώς το αποτέλεσμα είναι αντυπωσιακό και δείχνει ότι υπάρχει αλληλεπίδραση των τριών παραγόντων.

Αυτό μας δείχνει ότι ο παραπάνω συνδυασμός είναι ο ιδανικότερος για να επιτευχθεί μυική υπερτροφία στους μύες, και ότι το αποτέλεσμα δεν είναι μονοπαραγοντικό αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και οι μετασκησιακοί παράγοντες.

 

Άρης Γ. Μύρκος
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Τ.Ε.Φ.Α.Α., (Δ.Π.Θ.)
M.Sc. Μεγιστοποίηση Αθλητικής Απόδοσης - Φυσιολογία της άσκησης, (Δ.Π.Θ.)
Yπυψήφιος Διδάκτωρ (Α.Π.Θ.)

 

Πηγή: Εργοφυσιολογία, Κλεισούρας, εκδόσεις Πασχαλίδη.

 

  OK υπενθύμιση κωδικού μέλους
  OK
OK