Ομιλία του προπονητή του sciencetraining στο 7ο συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩ ΠΛΑΤΥ ΜΥ Σκοπός της μελέτης ήταν να συγκριθεί ο χρόνος άσκησης με υψηλή κατανάλωση οξυγόνου και η μεταβολή της οξυγόνωσης του έξω πλατύ μυός μεταξύ της συνεχόμενης και διαλειμματικής μεθόδου προπόνησης, με και χωρίς εξίσωση ως προς το επίπεδο κόπωσης του ασκούμενου.

  OK υπενθύμιση κωδικού μέλους
  OK
OK